آدرس:

خیابان پاسداران – روبروی لبافی نژاد بوستان نهم ساختمان مهرگان طبقه ۲ واحد۱۰پلاک

تلفن:

 02122584154 -۰۹۱۰۴۶۱۴۴۳۳

روزها و ساعات مطب:

یک شنبه و پنج شنبه صبح و سه شنبه عصر
صبح ۱۰ تا ۱ – عصر ۴ تا ۶

بیمارستان های طرف قرار داد با دکتر ماندانا اکبری:

  • بیمارستان نیکان
  • بیمارستان تندیس
  • بیمارستان ارمان
  • بیمارستان یاس سپید
  • بیمارستان  مردم الغدیر