آدرس:

خیابان پاسداران – روبروی لبافی نژاد بوستان نهم ساختمان مهرگان طبقه ۲ واحد۱۰پلاک

تلفن:

۰۹۱۰۴۶۱۴۴۳۳

روزها و ساعات مطب:

یک شنبه و پنج شنبه صبح و سه شنبه عصر
صبح ۱۰ تا ۱ – عصر ۴ تا ۶